Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Julius Bårdsen 1911-1985
 
  Biografi/historikk:
Virkested:
0000-0000: Suldal
  Kilder: Kilde
Folk og hus i Suldal, utg. Dreyer Bok/Ryfylkemuseet, 1984
Skjema Ryfylkemuseet 18.02.1998
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotosamlingen etter Julius Bårdsen
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post