Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Sverre Alex Børretzen 1921-1993
 
  Biografi/historikk: Født 05.12.1921
Født i Tana. Sønn av Jacob Børretzen og Gunhild Lunde. G. i 1948 med Henny, 1 sønn, 1 datter. Gikk i lære hos fotograf Bøbak i Bergen. Sv.brev 1954 og håndv.brev 1955. Artium. Agfas fargekurs i Göteborg. Pressefotograf. Ansatt i VG 1946-1947, i billedbladet Aktuell 1947-1974 og tilknyttet Programbladet som freelance fra 1974. Medl. av Norges Presseforb., Norges Journalistlag og Oslo Pressefotografers klubb.

Virkested:
1946-0000: Oslo
  Kilder: Kilde:
Skau, Enok m. fl. (red.): Norske pressefotografer, 1986
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Bildearkivet etter J.W. Cappelens forlag
     Bildearkivet etter Aktuell – Illustrert ukerevy (Billedsentralen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post