Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Barbara Baarsen Bostrøm 1875-1943
 
  Biografi/historikk: 29.7.1875 - 01.08.1943
Født i Bergen. Datter av kaptein Karl Emil B (født i Laksevåg, Askøy i 1844). og Josefine Regine Ellingsen (fra Kjerringsnes i Sigerfjord i Sortland), g. 17.6.1906 m. Edvard Bostrøm fra Luleå, 3 sønner, 4 døtre. Ville egentlig bli kunstmaler, men etter farens råd utdannet hun seg til fotograf. Læretid hos Hagbarth Jacobsen, Bergen, praksis forskjellige steder, egen forretning i Haugesund 1899, Melbo 1902, Meløy og Lurøy og tilslutt Mo i Rana fra 1903. I Mo satte hun opp eget hus der jernbanestasjonen nå ligger, og åpnet atelier i 1905. Hun utførte alt det fotografiske arbeidet ved byggingen av Dunderlandsverket 1903-04. Brukte signaturen "B. Baarsen". Noe av hennes arkiv finnes i Rana Museum, noe hos datteren Eva Hansen, Tonnes, men mesteparten gikk tapt under krigen. Hun var interessert i landskapsmaling og studerte portrettmaling hos fotograf Bachmann i 1931.

Virkesteder:
1899: Haugesund
1902: Melbu
1903 ca: Lurøy
1903 ca: Meløy
1903-1921, 1927-1943: Mo i Rana
  Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Åsvang, Arnt O.: Eldre fotografer på Helgeland, 1983
Bang, Rune: Bygdefotografer på Lurøy, Årbok for Lurøy, 1989
Arkivverket, digitalarkivet
Alstadhaug, Leif: "Det længtende sind" - Barbara Baarsen Bostrøm. 1999
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sør-Senja museums fotosamling
     Rana museums fotosamling
     Lurøy kommunes fotosamling
     Halden biblioteks fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post