Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Alexander Bassano ?
 
  Biografi/historikk:
Virkested:
Picadilly 72, London
  Kilder: Kilder:
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
     Gamle Bergen billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post