Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ove Rødal 1951-
 
  Biografi/historikk: Født 1951, bosatt i Molde (2011)
  Kilder: Kilder:
Skjema 08.12.1997
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotoarkivet etter Romsdal Folkeblad
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post