Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Eivind Grundt 1932-
 
  Biografi/historikk: (Ingen historikk registrert for denne Fotografen!)
  Kilder: Kilder:
Skjema Den norske avdeling ved Schildberg Regionalmuseum
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post