Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Arild Kristo 1939-2010
 
  Biografi/historikk: Kristo startet sin fotografiske karriere som assistent for pressefotograf Knut Skarland i Verdens Gang. I 1960 møtte han den amerikanske fotografen Bob Robinson som i 1958 hadde utgitt boken "Captured by the Norwegians". Robinson hadde sin bakgrunn fra Art Center College i Los Angeles, USA. Dit reiste også Kristo, men sluttet på College etter tre måneder. Her traff han imidlertid fotografen Dan Young som reiste med Kristo til Norge i 1962. Samme år dannet Robinson, Kristo og Young gruppen Manite. Manite eksisterte i Oslo fra 1962 til 1966, men Kristo trakk seg ut i 1964.
Kristo gikk etterhvert over til å arbeide med film.

Virkesteder:

1960 ca.-1965 ca.: Oslo
  Kilder: Kilder:

Fotografi 30(1997) : 8, s. 58-67
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Scan Features
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post