Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Wilmar Landen ?
 
  Biografi/historikk: (Ingen historikk registrert for denne Fotografen!)
  Kilder: Kilder:
Skjema Stavanger Museum 19.03.1998
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
     Norsk Hermetikkmuseums fotosamling/fotoarkiv
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post