Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Robert A. Robinson 1927-1996
 
  Biografi/historikk: Født 15.11. 1927 i California, USA. Død under et besøk i Oslo 04.01.1996. Utdannet som fotograf ved Art Center College i Los Angeles 1950-1952 hvoretter han reiste sammen med en norsk medstudent til Bergen. Dannet midt på 1950-tallet "Gruppen" i Bergen sammen med Åge Fermann og Bertel Christensen. Etter 8 år i Bergen flyttet han i 1960 til Oslo. Han ble i Norge i 15 år og kom til å spille en viktig rolle i det norske fotomiljøet. I 1958 utga han boken "Captured by the Norwegians". I 1962 dannet han fotogruppen Manite sammen med bl.a. Dan Young. I 1965 åpnet Manite en avdeling i London og Robinson forlot Norge i 1966. Innen 1972 hadde han avviklet sitt fotografiske virke og gått over til antikvitetsbransjen. Han ble i Europa frem til 1988 da han reiste tilbake til og bosatte seg i California.

Virkesteder:
1960-1966: Oslo
1952-1960: Bergen
  Kilder: Kilder:
Kamera 9(1957) : 3, s. 94-95, 104-106
Fotografi 28(1995) : 7, s. 40-51
Young, Dan: Captured, 1995
Gange, Eva Klerck (red.): Manite 1962-1967, 1998
Norum, Ingrid: "Captured by the Norwegians" av Robert A. Robinson, 1958.
Hovedoppgave i kunsthistorie, UiO 1999
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Fotografi 41(2008) : 7, s. 20-27
 
Nasjonalitet: De forente stater (USA), Norge,
 
  Relaterte navn:
Manite
Gruppen
Scan Features
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post