Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Geir Ove Andreassen 1968-
 
  Biografi/historikk: Født i 1968

Virkested:
Hamar
  Kilder: Kilder:
Skjema fra Hedmarksmuseet 13.02.1998
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Hedmarksmuseets eget dokumentasjonsarkiv
     Hedmarksmuseets eget dokumentasjonsarkiv
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post