Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ivar Aaserud 1928-
 
  Biografi/historikk: Født i Kongsberg 27.06.1928. Pressefotograf. Arbeidet i Fremtiden i Drammen 1953-1959. Fra 1959 ansatt i Aktuell til det gikk inn i 1974. Fra 1974 i VG.

Virkested:
1959-0000: Oslo
1953-1959: Drammen
  Kilder: Kilder:
Skau, Enok m. fl. (red.): Norske pressefotografer, 1986
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post