Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ådne O. Aase 1853-1937
 
  Biografi/historikk: Sønn av Ola Jonsen Skrudland, Åse og Ingeborg Gurine Garborg, Time. Ble maler 1872 og skipperborger 1882. Seilte som skipper på alle hav og drev senere firmaet "Aase & Co." sammen med en bror. Amatørfotograf, fotograferte bl.a. meget i Sandnes etter storbrannen 1897. Fotograf Tor Jan Ludvigsen, Sandnes, har hans negativsamling.

Virkested:
1890-1900 ca: Sandnes
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Ådne O. Aase
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post