Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ingebret Aas 1875-1939
 
  Biografi/historikk: Født i Solør. Tannlege, kom til Sarpsborg i 1899. Lokalhistorisk interessert, knyttet til Borgarsyssel Museum.

Virkested:
1920 ca-1939 ca: Østfold
  Kilder: Kilder:
Nygaard, Truls: Bilder fra gamle Østfoldalbum (1984)
Skjema september 1992
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Ingebret Aas' etterlatte fotografier
     Fotografier etter Ingebret Aas
     Rømskog, historie i bilder
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post