Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Albert Aarsnes ?
 
  Biografi/historikk:
Virkested:
1950-0000: Hjørundfjord
  Kilder: Kilder:
Frå Hjørundfjord Hjørundfjord kommune 1837-1963, Årsskrift 9, 1987
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post