Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Knut A. Aaning 1880-1922
 
  Biografi/historikk: Født 23.04.1880 i Stryn, død i Oppstryn. Gikk i lære i Bergen. Hans platesamling gikk tapt da huset ble revet i 1940- årene.

Virkested:
1900 -1923: Oppstryn
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post