Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Emelankton Adnesen 1889-1994
 
  Biografi/historikk: Født i 1889, død 13.11.1994. Emelankton Aadnesen hadde ikke profesjonell fotografutdanning, men drev fotobutikk på Nærbø i Hå kommune i mellomkrigstiden (ca 1925-1930). Han syklet omkring i bygda og fotograferte så å si hvert eneste gårdsbruk på slutten av 1920-årene. Også flere gårdsbruk i de andre bygdene i Hå fotograferte han, særlig der han hadde slekt og venner. Aadnesen tok også familiebilder og bilder av store og små hendelser i Nærbø. Han fremkalte bildene selv i alle år og tok også imot filmer fra andre til fremkalling. Dette arbeidet holdt han på med like til fargebilder ble vanlige etter 1960. Han laget også prospektkort, som han solgte i butikken. Prospektkortene ble nummererte og daterte. Hå folkebibliotek har registrert og laget nye plastnegativer av ca 190 av de mange hundre negativene hans. Sønnesønnen Emton Aadnesen skal overta/har overtatt bildesamlingen hans. Aadnesen lever ennå (1993).

Virkested:
1925 ca-1935 ca: Rogaland; Hå
  Kilder: Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema fra Statsarkivet i Stavanger, 27.12.1986
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Emelankton Aadnesen SAS 1984/5 HÅ 21
     Fotoarkivet, Hå folkebibliotek
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post