Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ivar Øiesvold 1919-1978
 
  Biografi/historikk: Født i Bodø 14.07.1919. Sønn av gullsmedm. Georg og Marie Øiesvold. Gift med Marit Bjerke, datter av Johan Bjerke og hustru. Under krigen fotograferte han bl.a. Bodø flyplass og fikk filmene smuglet til Sverige. Øiesvold reiste etter krigen til New York hvor han arbeidet med mote- og reklamefotografi. Tilbake i Norge startet han eget atelier i Sigurd Syrsgt., Oslo, i 1948. Sv.brev 1951, håndv.brev 1952. Ved årsskiftet 1958-59 hadde han utstilling i Galleri K.B. i Oslo sammen med Kjell Sten Tollefsen, Bjørn Winsnes og Erik Eriksen. Utstillingen varte bare noen få dager. Han var blant stifterne av Norske reklamefotografers landsforening og var med på etableringen av Fotografenes farvelaboratorium AS i 1959. Formann i Norges fotografforbund i jubileumsåret 1969.

Virkested:
1948-0000: Oslo, Sigurd Syrsgt.
1973: Oslo; Jac. Aallsgt. 1
  Kilder: Kilder:

Norsk fotografisk tidsskrift 43(1957) : 10, s. 168-173
Kamera 11(1959) : 2, s.5-29
Kamera 15(1963) : 1, s. 22-27
Fotografi 1 (1968) : 3, s. 12
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norsk fagfoto 6(1969) : 5, s. 132-133
Norsk fagfoto 15(1978) : 3, s. 19 (nekrolog)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Upublisert materiale i Preus museum (2012), (2013)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Papir- og fotoarkiv etter Øyesvold, Ivar (Øiesvold?) (Usikker)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post