Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hilmar Zetterberg ?
 
  Biografi/historikk: Sannsynligvis svensk fotograf fra Västerbotten. I Aksel Coldevin: "100 års handel" forekommer bilder fra hans hånd datert 1909 og 1920, han har også fotografert svenske bønder som reiser til marked i Mo.

Virkested:
1909 ca: U. st.
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post