Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Jerry Karl Zemann 1897-?
 
  Biografi/historikk: Født i Wien 26.04.1897. Sønn av Josef Zemann og Theresia Kourek. Gift med Rudolfine Anna, datter av Josef Sigmund og Karoline. 1 datter. Avd. I og II ved den 3-årige Graphische Lehr- und Versuchsanstalt i Wien. Sv.brev og håndv.brev. Kom til Norge som flyktning etter første verdenskrig og startet forretning på Otta. Flyttet fra Otta, og drev en tid på Vinstra. Han flyttet til Lillehammer ca 1934. Overtok fotoforretningen til Alvild Torp (som ble drevet av Margit Stendahl og Karen Bjerke) og etablerte Mesna Foto på hjørnet Storgt./Bankgt. hvor Promenadekafeen lå før. Zemann tok i bruk nye fotografiske metoder og hjelpemidler, og ved siden av å være en dyktig fotograf, var han også en fremragende forretningsmann og det betydde en voldsom konkurranse for de etablerte atelierene Barth og Torp. (Oppl. av Valdø). Mesna foto ble i 1942 overtatt av Gunnar Lind. Zemann forlot byen i 1943 og reiste til Østerrike. Han begynte da trolig som fotograf i Wien.

Virkested:
1930 ca: Vinstra
1934 ca-1942: Lillehammer; Storgaten/Bankgaten
1920 ca-1934 ca: Otta
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Hosar, Kristian: ""Kvinne-fotografene"", Fåberg og Lillehammer, utg. Fåberg historielag, 1988 "
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Mesna Foto
Otta Foto
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post