Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Anders Edvard Waagsbøe 1864-1944
 
  Biografi/historikk: Født i Kristiansund, død i Sundsvall i Sverige. Læretid i Ålesund fra ca. 1883, fotograferte muligens videre i Norge før han i 1890 ble ansatt på et atelier i Järpen i Jämtland, som han overtok i 1892 og drev til han i 1917 flyttet til Sundsvall og overtok Adele Kindlunds atelier. Han var en av de første fine landskapsfotografene i Jämtland. I 1916 tok han initiativet til stiftelsen av Norrlandskredsen av Sv. Fotogr. Förbund, og var dettes "ordförande" 1917-27.

Virkested:
1883 ca-1890 ca: Ålesund
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal. Eldre fotografer i Møre og Romsdal. [Database]. 2009
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Aalesunds Museums billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post