Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Severin Worm-Petersen 1857-1933
 
  Biografi/historikk: Født 02.06.1857, død 30.12.1933. Begynte hos fotograf Lindegaard i 15-års alderen og fikk en grundig utdannelse, lærte bl.a. daguerreotypering. Startet egen forretning i 1877 og fotograferte mange av landets kjente personligheter. Ble senere ekspert på fremstilling av lysbilder. Hadde foruten atelier også kortforlag. Leverte Mignon-fotografier. Han fotograferte bl.a. Nansens hjemkomst i 1896. Mellom hans plater fantes også Nansens fra Polferden, og disse er nu i Norsk Polarinstitutt. Han var dessuten teaterfotograf og hans fotografier fra "En folkefiende" ble brukt som forlegg til tresnitt i N. Ill. Tidende 1883. Platearkivet på ca.30.000 negativer ble i 1934 overtatt av NTM, hvor de i de senere år er blitt registrert som en egen samling. Denne samlingen omfatter også en mengde repronegativer av andre norske fotografers bilder, som f.eks. E. Embretsen, Hønefoss, John Frøhling, 0. Lange, H. H. Lie, Axel Lindahl, Olaf M. Madsen, Nyblin, Christiania, F. Perborga - N. Skarpmoen, Sollem, L. Szacinski, J. Thoner,GiftTveite, A. B. Wilse, J. Wickstrøm og J. Valentine. Han var med og stiftet Fotografernes Forening i 1894, var dens formann i 10 år og ble æresmedlem i 1912. På hans initiativ ble tidsskriftet Fotografiske Meddelelser startet i 1897, og her var han redaktør i 7 år inntil det gikk inn. Han var med på å arrangere utstillingen i Christiania i 1900 (Norges første fotografiutstilling) og i 1905. Fikk sølvmedalje i Paris 1900 og diplom ved norsk grafisk utstilling i 1912.

Virkested:
1877-1933: Oslo
1879 -1880: Oslo; N. Slotsgd. 19
1883: Oslo; Toldbodgd. 22
1885: Horten
1886: Oslo; Karl Johansgd. 27
1893: Oslo; N. Slotsgd. 19
1896 ca: Oslo;Ø.Slotsgd.15 b, Akersgd.20
0000-0000: Oslo; Hjørnet af Carl Johans- og Nedre Slotsgd.No.19
1888 ca: Oslo; Hjørnet af Kongens- og Toldbodgaden, forhen J.Lindegaard
1900 ca: Oslo; Tordenskskjoldsgd. 1
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet!, 2000
Norsk fotografisk tidsskrift 23(1934) : 1, s. 5 (nekrolog)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Severin Worm-Petersen
     Den kemiske Fabrik Norden a/s, fotosamling
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Fotografsamlingen (FA-samlingen, Nasjonalbiblioteket)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post