Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Wilhelm Wittusen 1872-1931
 
  Biografi/historikk: Født i Christiania 07.03.1872, død i Horten31.04.1931. Sønn av bankbokholder Harald W. og Claudine Schnelle, gift med Helga Nielsen (27.8.1872-8.12.1959). I lære hos fotograf Haraldsson i Christiania, sv.br. Samme sted. Kom til Horten like før jul 1896. Startet fotografisk atelier i en nyoppført gård på hjørnet av Storgaten og Nordre Enggate. Dette drev han til sin død 31.4.1931, hvoretter hans enke drev det en kort tid. Allerede samme år ble forretningen overtatt av Olaf Olaff som drev den til sin død i 1940. Den ble så overtatt av hans sønn Gunnar O.
Wittusen var en av stifterne av Vestfold Fotograflaug 1915, viseformann 1916 og 1918 og kasserer 1922-23. Gunnar Olaff drev firmaet frem til 1982. Sønnen Per Olaff har overtatt arkivet på 120.000 negativer, størsteparten glassplater. Arkivet er systematisert.

Virkested:
1896-1931: Horten
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Gjengangeren 09.01.1988
Vestfold fotograflaug 50 år, 1965
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Baggethun, Rolf: Speilet som husket, 1974
Norsk fotografisk tidsskrift 20(1931) : 6, s. 72 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter fotografene Olaff og Wittusen
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post