Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Knut Wiste 1842-1924
 
  Biografi/historikk: Født 05.09.1842, død 12.06.1924.Wiste vokste opp hos besteforeldrene og reiste i siste halvdel av 1850-tallet nordover for å være med på Lofotfisket, han reiste så videre til Russland. Deretter dro han til Berlin, hvor han gikk i lære som fotograf og var med i den tysk-franske krig (1870-71). Etter dette kom han, for en periode, tilbake til Norge hvor han var kirkesanger, lærer og fotograf. Brukte ikke stedsbetegnelse bakpå sine trykte kartonger. Fotograferte i V.Slidre, muligens også i Bodø, for ett av hans bilder i GB ser ut til å være tatt der. I 1878 reiste han til Arkangelsk hvor han drev som fagfotograf i 9 år. Fra Arkangelsk reiste han til Ural og var engasjert i gruvedrift. I 1889 kom han tilbake til Norge og bosatte seg i Ullensaker.

Virkested:
1860 -1870: Vestre Slidre
0000-0000: Bodø
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Gamle Bergen billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post