Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Carl Christian Wischmann 1819-1894
 
  Biografi/historikk: Født i Ålborg 05.07.1819, død i Christiania 08.05.1894. Sønn av tollbetjent Hans Peter W. (1774-) og Bodil Kirstine Pettersen (1780-), gift 1) i Bergen 19.8.1852 med Dorothea Catharina Johanne Sigfred Haase, 2) (i Christiania) med jomfru Christensen, 2 døtre, 3) med Mathilde Alvilde Hansen (11.6.1848-), datter av skreddermester A. H. i Christiania, 2 sønner. Han daguerreotyperte først i Aarhus, hvor han kalte seg Portraitmaler, så i Stavanger høsten 1848 og de påfølgende år. I 1849 var han i Trondhjem og i Bergen 1850-53. Wischmann har selv oppgitt at han startet sitt firma i 1847, men da han giftet seg i Bergen første gang i 1852 kaltes han for metalarbeider og artist. Han var også kjemiker. I Bergen var han en tid i kompaniskap med Hans Krum; "Wischmann & Krum". I 1853 startet han atelier i Christiania, etter å ha vært ca. 1 år i Kiel, og drev dette med skiftende adresser til sin død. Firmaet må ha fortsatt også etterpå, men natt til 1. nyttårsdag 1900 brente atelieret. I 1857 forlyder det at "Prindsen (senere Oscar II) med høie Gemalinde og Datter har ladet sig photographere hos Wischmann og skal sælges i fru Ankers (Kammerherreinde Eugenie Bernhardine A.) Boutik". NBO har en katalog i bilder med navn på de fotograferte, av Wischmanns første produksjon i Christiania, oppklebet i en skomakers kasserte regnskapsprotokoll fra 1870-årene.

Virkested:
1849: Trondheim
1850-1853: Bergen
1853-1894: Oslo
1857 -1860: Oslo;Østre Gade 18
1865: Oslo; Drammensveien 2
1866-0000: Oslo; Drammensveien (senere Stortingsgaden) 4
1848-1851: Stavanger;Øvre Strandgate 32 og Øvre Strandgate 17
1899: Oslo; Karl Joh. gd. 15
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Norske fotosamlinger, 1989
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992
Røkke, Inger-Johanne Glasø: Trondhjems første fotografer, Trondhjemske samlinger, 1990
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
Erlandsen, Roger: Frå kunstnar til handverkar. Fotografene i Bergen 1840-65. Hovudfagsoppgåve i historie. Universitetet i Bergen, 1982
 
Nasjonalitet: Norge, Danmark,
 
 
  Arkiv/samling:
Carl Christian Wischmanns protokoll
     Byarkivet i Stavanger, fotosamling
     Odd Noregers fotosamling
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Gamle Bergen billedsamling
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post