Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Otto Borgen 1877-1958
 
  Biografi/historikk: Født i Drammen 19.12.1877, d. s. st 18.02.1958. Sønn av kjøpmann Otto B. (19.9.1831-31.1.1913) og Engel Sophie Poulsson (15.5.1840-29.9.1934), g. 6.6.1906 m. Gudrun Norby (1882-1948), datter av skoleinspektør i Bergen Johan Jakob N. (1852-1911) og Olga Marie Berg (1855-1936), 5 barn. Utdannet hos Rude i Drammen, bestyrte en større forretning i Trondheim 1896-99. Fotograferte i Bergen fra 1898/99, hvor han averterte med "v. d. Fehrs forrige Atelier". I 1913 flyttet han tilbake til Drammen, hvor han innredet fotografisk atelier i 2. etasje i Møller og Skarras forretningsgård (Jernbanetorvet). 1 1916 overtok han "Flogelands Atelier" i Toldbodgt.8, startet ca. 1906 av Borghild Flogeland, senere med ektefellen Hans Christian Christoffersen som medarbeider, og drev det med firmanavnet "Flogelands Eftf.". Han fortsatte som fotograf like til 1955, da han på grunn av sykdom trakk seg tilbake, 78 år gammel.

Virkested:
1898 ca-1913: Bergen
1913-1955: Drammen
1896-1899: Trondheim
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Østfold fylkes billedarkiv, 1992

Skjema Gamler Bergen Museum 06.11.1997
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Flogelands Eftf.
  Arkiv/samling:
     Lunner biblioteks fotosamling
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Tangen og Åskollen historielags fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post