Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Bjørn Winsnes 1925-2012
 
  Biografi/historikk: Født 13.09.1925 I Oslo, død 02.12.2012 samme sted. Reklamefotograf. Utdannet i Sverige under krigen. Arbeidet ett år ved et reklameatelier i København og ett år ved et fotostudio i London. Fra 1947 drev Winsnes reklameatelier i hjemmet i Oslo. Winsnes var i 1952 med og stiftet Reklamefotografers landsforening. I 1956 hadde han utstilling i Galleri K.B. i Oslo sammen med Kjell Sten Tollefsen, Ivar Øiesvold og Erik Eriksen. Under Norges fotografforbunds landsmøte i Bergen i 1959 hadde han utstilling sammen med Ivar Øiesvold og Kjell Sten Tollefsen. Han mottok, som første fotograf, i 1969 Statens stipend for kunstnere. Han var ansvarlig for Norges fotografforbunds 75 års jubileumsutstilling på Oslo bymuseum i 1969.

Virkested:
1965-0000: Oslo; Hoffsjef Løvenskioldsvei 58C
  Kilder: Kilder:

Kamera 10(1958) : 3, s. 96-103 (art. av Winsnes)
Kamera 11(1959) : 2, s. 5-30
Norsk fotografisk tidsskrift 43(1957) : 10, s. 168-173
Kamera 17(1965) : 5, s. 9-13
Fotografi 2 (1969) : 4, s. 4-7
Norsk fagfoto 6(1969) :4, s. 96
Norsk fagfoto 6(1969) : 5, s. 129, 131
Fotografi 11(1978) : 3, s. 44-47
Fotografi 20(1987) : 3, s. 36-40
Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fotografisk tidsskrift 81(1995) : 3, s. 20-21
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post