Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
N. Wingaard 1837-0000
 
  Biografi/historikk: Født 21.07.1837 i Christiania
I Grimstad hadde han provisorisk atelier i snekker Pedersens hus i Storgaden. Det finnes et portrett av Søren S. Bie (d. 27.4.1866) tatt en tid før han døde, signert N. Wingaard. Winggrd averterte i Morgenbladet 25. november 1862 at han har åpnet atelier i Kongens Gade No 25 [Christiania?]. Fotograferte i Stavanger fra mars til mai 1865. Overlot ved avreisen glassplatene til C.L. Jacobsen.

Virkested:
1860 ca.: U.st.
1862-0000: Christiania?
1865, mars-mai: Stavanger, Kirkegaten 21
1868 ca-1870: U. st.
0000-0000: Porsgrunn
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fylkesmuseets samling, Vest-Agder-museet
     Fotograf Ivar Fløistads samlinger
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post