Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ralph L. Wilson 1872-1951
 
  Biografi/historikk: Født på Stend ved Bergen 13.11.1872, død i Bergen 24.09.1951. Sønn av landbruksskolebestyrer A. W. Utdannet tekniker, arbeidet forskjellige steder, bl.a. i USA fra 1891. Kom hjem til Bergen i 1901 og ble ansatt i Brannvesenet. Var en kort tid i München, hvor han tok tysk ingeniøreksamen. Ble vannverkssjef i Bergen i 1909. Dyktig matematiker og pianist. Gjorde en glimrende innsats som fotograf (amatør), begynte å fotografere ca. 1895 og fortsatte til sin død. Innførte farvefilm i Norge på et meget tidlig tidspunkt. Store deler av hans meget store negativsamling finnes i UBBs og er i ustanselig bruk. Særlig gjelder dette hans praktfulle Bergensbilder. Resten av negativsamlingen er tatt vare på av hans datter Edna Hille Andresen.

Virkested:
1901-1951: Bergen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Ralph L. Wilson
     Sandefjordmuseenes fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post