Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
George Washington Wilson 1823-1893
 
  Biografi/historikk: Turist og amatørfotograf.
Virkested:
1890 ca: Vinje
  Kilder: Kilder:
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog, Oslo Kunstforening, 1989
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet!, 2000
Taylor, Roger: George Washington Wilson Artist & Photographer 1823 - 93, Aberdeen 1981
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
     Robert Meyers samling / The Robert Meyer Collection
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post