Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Robert Charles Wilse 1897-1969
 
  Biografi/historikk: Født i USA 10.12.1897, død 11.09.1969. Sønn av fotograf Anders Beer W. og Helen Marie Hutchinson, gift 1925 med Alfhild Marie Halvorsen. Læretid hos faren, dessuten fagskoler i England og U.S.A. Sv.br. 1938, håndv.br. 1939. Var filmfotograf i 15 år. Ble kompanjong hos faren, var i hans siste år firmaets daglige leder, overtok det ved hans død i 1949 og fortsatte farens landskapsfotografering til ca. 1957/58. Gullmedalje i Bergen 1928. Oldermann i Oslo Fotograflaug i 6 år, medlem av Prøvenemnda i 17 år, formann 4 år.

Virkested:
1926 ca-1958: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 33(1947) : 11/12, s. 160 (50 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 43(1957) : 9, s. 152 (60 år)
 
Nasjonalitet: Norge, De forente stater (USA),
 
 
  Arkiv/samling:
Wilsesamlingen ved Norsk Folkemuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post