Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Anders Beer Wilse 1865-1949
 
  Biografi/historikk: Født i Flekkefjord 12.06.1865, død 21.02.1949. Sønn av infanterikaptein og stadsingeniør Lauritz Marius W. og Karoline Dorthea Beer, gift 1892 med Helen Marie Hutchinson (29.6.1868-), datter av skipskaptein Robert B. og Gunvor Faye. Vokste opp i Kragerø. Dro til sjøs allerede 13 år gammel, tok eksamen ved Teknisk Skole i Horten i 1882 og reiste 2 år senere til USA hvor han i 1886 kjøpte sitt første fotografiapparat. Her arbeidet han først som jernbaneingeniør og fra 1897 med karttegning for den Amerikanske stats geografiske oppmåling i Seattle. I 1897/98 begynte han fotografisk forretning samme sted. Kom tilbake til Norge i 1901 og etablerte seg 1. mai samme år som fotograf i Nedre Slotsgd. 13 i Christiania, flyttet senere til Prindsensgd. 25 og i 1920 også til Drammensveien 20. Det var dette siste atelieret han beholdt. Han ble snart Norges store landskaps- og turistfotograf med en enorm produksjon, men han var også portrettfotograf. Om hans bedrifter både før han slo seg ned i Norge og etterpå, har det vært skrevet meget, for hans liv var, som en har betegnet det "en kjede av reiser og eventyr". Han var en meget våken og dyktig fotograf, kjøpte i tillegg til sine egne bilder også Axel Lindahls Norgesbilder fra 1880- og 1890-årene og brukte dem sammen med sine egne. Etter hans død ble dessverre hans store arkiv delt, det omfattet ca. 200.000 plater. Mesteparten, ca. 86.000 negativer og 369 arkivalbum gikk til Norsk Folkemuseum, mens Oslo Bymuseum overtok alt det som angikk Christianias historie. Journalist Berner Hansen i Skien kjøpte alle Lindahls plater og har offentliggjort endel av disse. Norsk kulturråd kjøpte i 1991 platene fra Berners arvinger,og deponerte dem i Norsk Folkemuseum. Wilses serie C, Skipsfotografier finnes i Norsk Sjøfartsmuseum. Nasjonalbiblioteket avd. Oslo har ca. 15.000 portrettnegativer. Sønnen Robert Charles W. ble farens kompanjong, og var de senere årene firmaets daglige leder. Han overtok firmaet ved farens død og drev det til ca.1957/58. Wilse var formann og kasserer i Oslo Fotografforening, medlem av Fotografikommisjonen i 1906, medlem av Den Norske Turistforenings råd og styret i Kjenn Ditt Land. Han fikk Kongens Fortjenestmedalje i gull og Kjenn Ditt Lands gullmedalje i 1925, Turistforeningens gullknapp i 1933, ble æresmedlem av Norges Fotografforbund i 1937. Han ga ut to bøker, "En emigrants erindringer" i 1936 og "Norsk landskap og norske menn" i 1943, illustrert med hans egne fotografier.

Virkested:
1901-1949: Oslo
1910: Lofoten
1900-1949: Kragerø
  Kilder: Kilder:

Hoffstad, E.: Merkantilt biografisk leksikon, 1935
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Nyquist, Finn P. (red.): Det var i de gode, gamle dager: A.B. Wilses Norges-album, 1985
Benkow, Jo: Haakon, Maud og Olav: et minnealbum i tekst og bilder, 1989
Norske fotosamlinger, 1989
Wold, Helge; På første klasse gjennom Midnatsolens Land, Et kritisk blikk på Anders B. Wilses Nord-Norge bilder, Ottar, 4-1984
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Gardåsen, Tor Kjetil: Den store telemarksboka, 1990
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog, Oslo Kunstforening, 1989
Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Kragerø Blad 19.08.1989
Grimstvedt, Målfrid: Det blev en sommers historiske billede. Fotograf Wilses bilete frå Rogaland, Ætt og heim, utg. Rogaland historie og ættesogelag, 1985
Westhrin, Tore: Tidlige fotografer i Kragerø, Kragerø og Skåtøy historielag, årsskrift 1982. Også trykt i Norsk fotohistorisk årbok, 1983/84
Jentoft, Rolf d.e.: Fotograf Wilse på Ballstad, Lofotboka, Årbok 1981
Wilse, Anders Beer: Norske vinterbilleder, 1907
Wilse, Anders Beer: En emigrants ungdomserindringer, 1936
Wilse, Andres Beer: Norsk landskap og norske menn, 1943
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet!, 2000
Norsk fotografisk tidsskrift 24(1935) : 6, s. 54-55 (70 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 32(1946) : 1, s. 4 (80 år, forsinket hilsen)
Norsk fotografisk tidsskrift 35(1949) : 3, s. [35]-36, 39
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Del av fotoarkivet etter Anders Beer Wilse (Oslo Bymuseum)
Wilsesamlingen ved Norsk Folkemuseum
Fotograf A. B. Wilses C-serie (Norsk Maritimt Museum)
     Fotografsamlingen (FA-samlingen, Nasjonalbiblioteket)
     Albumsamling ved Norsk Skogmuseum
     Fotosamlingen ved Norsk Jernbanemuseum
     Skimuseets fotosamling
     Organisasjonsarkiv fra Oslo Kamera Klubb(1931- )
     Fotoarkiv etter Landslaget for Reiselivet
     Balestrand, lokalhistorisk arkiv
     Sogndal sogelags biletsamling
     Vestvågøy kommunes fotosamling
     Alta Historielags fotosamling
     Nordkappmuseets fotosamling
     Etnedal kommunes fotosamling
     Beiarn historielags fotosamling
     Kvinnherad kommune si fotosamling
     Robert Meyers samling / The Robert Meyer Collection
     Arkivet etter Arkitekt Fredrik Konow Lund
     Billedsamlingen ved Bergen offentlige bibliotek
     Fotosamling av Anders Beer Wilses fotografier (ved fagenhet for samisk etnografi)
     Hurdal bygdetuns fotosamling
     Fotograf Lars Brys fotosamling
     Sandefjordmuseenes fotosamling
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
     Plan- og bygningsetaten, byplankontorets arkiv (Oslo)
     Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus
     Bjarne Ystehedes fotosamling
     Normannsamlingen (Rauma)
     Fotograf Johan Lyng Olsens fotosamling
     Aalesunds Museums billedsamling
     Norsk Jernbaneklubbs fotoarkiv
     Tvedestrand historielags fotosamling
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Fylkesmuseets samling, Vest-Agder-museet
     Kystmuseet Fedrenes Minne
     Sigleif Engen-samlingen
     Norsk Hermetikkmuseums fotosamling/fotoarkiv
     Leonhard Jansens fotosamling
     Fotoarkivet ved Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek
     Nationaltheatrets bildearkiv fra oppsetninger 1899-1960. (Antall: noen få)
     Balestrand kommunale fotosamling
     Teatersamlingens fotografier
     Arkivet etter Nordisk Aluminiumindustri AS
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post