Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Margarethe Wiig 1903-2002
 
  Biografi/historikk: Gift med biskop Alf Wiig. Hun utarbeidet en samisk ABC og var initiativtaker til opprettelsen av Trastad gĺrd, en institusjon for psykisk utviklingshemmede som ble grunnlagt mot slutten av 1940-ĺrene

Virkested:
1924-1960: Finnmark
  Kilder: Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema De Samiske Samlinger 21.11 1997
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Amatřrfotografisamling ved Fagenhet for samisk etnografi
     Sámiid Vuorká-Dávvirat - De Samiske Samlinger (fotografidel)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post