Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Henrik Wiig 1870-1930
 
  Biografi/historikk: F?dt p? g?rden Vik i Klepp kommune p? J?ren i 1870, d?d i 1930. Begynte som fotograf i Farsund.. ┐pnet atelier p┐ Sandnes i 1898 og averterte i 1902 med "Filial Thime St. [Bryne] (Sommermaanederne)". I 1906 leiet han Anton August Tellefsens atelier i Grimstad og drev dette til 1910. Det ble i 1911 overtatt av Theresie Frivold og Hanken Iversen. Atelieret i Sandnes ble i 1929 overtatt av Jonas W.
H?yland Bygdemuseum i Sandnes har bilder etter ham. Lisabet Risa: "Fotograf Henrik Wiig var fr? Vik i Klepp. Dei f?rste ?ra sykla han kringom p? bygdene og fotograferte n?r folk ville kj?pa bileta hans. Kring ?r 1900 satsa han stort. Han opna atelier b?de i Farsund, Grimstad, Bryne og Sandnes. Dette kunne han gjera sidan han hadde to fotointeresserte s┐stre til hjelp i ateliera p┐ Sandnes og Bryne, Pauline og Kristine. Kristine Wiig styrte filialen p┐ Bryne eller Thime stasjon, som staden heitte d┐ atelieret opna. Den f?rste tida fotograferte ho berre p? Bryne om sommaren."

Virkested:
0000-1892: Kristiansand
1892-1929: Sandnes
1892-1929: Time (filial)
1906-1910: Grimstad
0000-1892: Farsund
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Risa, Lisabet: Bilete fr? H?, 1990
J?rbladet 14.10.1988
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
Risa, Lisabet. Dei f┐rste kvinnelege fotografane i Rogaland. (2012). www.fotonettverk-rogaland.no
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotograf Ivar Fl°istads samlinger
     Time fotosamling
     Sandnesmuseets samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post