Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Johan Jørgen Broch Wickstrøm 1855-1897
 
  Biografi/historikk: Født 01.09.1855 i Tromsø, død 12.09.1897 på Rotvold asyl. Sønn av fotograf Johan Erik Wickstrøm. Wickstrøm bodde i følge folketellingen 1875 i Tromsø.Fotograferte bl.a. Fridtjof Nansen i Vardø i 1896. Atelieret ble overtatt av Karl M. Degermark, som kalte seg "Wickstrøms Efterf.", men han døde allerede i 1898. Enken etter Johan Jørgen Broch Wickstrøm drev så forretningen videre i en periode. Degermark var gift med Marie Wickstrøm, søster til Johan Jørgen Broch Wickstrøm. I følge Kristian Austad, etterkommer av slekten Wickstrøm fra Tromsø, deltok Wickstrøm ved utstillingen "Den almindelige udstilling" for Tromsø Stift, ca. 1894.

Virkested:
1875-0000 Hammerfest
1885-0000 Tromsø, Vestregade 389
1890-årene, Vardø (?)
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Kristian Austad, etterkommer av slekten Wickstrøm fra Tromsø, 2001
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Finmarksbibliotekets fotosamling
     Billedsamlinga fra Kåfjord før 1945
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post