Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hugo Per Wickman 1888-1964
 
  Biografi/historikk: Født i Huddiksvall, Sverige 24.05.1888, død 11.11.1964. Sønn av agronom Hans W. og Brita Lindemark.Gift 1919 med Jenny Moberg, datter av August og Karen M. Utdannet i Sverige, studiereiser Finland og Tyskland. Sv.br. 1920, håndv.br. og handelsbr. 1921. Overtok 15.10. samme år den forretningen som var startet av R. Ovesen i 1879, overtatt av Chr. Gihbsson 1888/89, deretter av L. Forbech i 1898, av Olaf Rasch i 1911, av Forbech igjen i 1917. Wickman drev med stor dyktighet forretningen frem til en anerkjent posisjon under firmanavnet "Fotograf L. Forbechs Eft., Hugo Wickman", etter 1935 bare "Hugo Wickman". Spesialiteten var portrettfotografering, og han oppnådde diplomer ved utstillinger i flere verdensdeler. Var formann i Oslo Fotograflaug og i laugets kalkulasjonskomité, ivrig sanger og idrettsmann. I 1950-årene kom hans slektning Arne Moberg inn som medarbeider (medinnehaver fra 1964), ble kort tid etter syk, hvoretter Arthur Andersen ble tatt opp i firmaet og drev det med Moberg som "sleeping partner". I 1972 kjøpte Bjørn Blegen Mobergs del av firmaet og i 1975 også Andersens del, slik at han drev firmaet alene under firmanavnet "Wickman Fotoatelier".

Virkested:
1921-1946: Oslo; Karl Johansgate. 35
1946-0000: Oslo; Karl Johansgt. 13 (firmaet hadde samme adressen til 1982)
1921-1964: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fotografisk tidsskrift 34(1948) : 5, s. 78 (60 år)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Fotograf L. Forbechs Eft., Hugo Wickman
  Arkiv/samling:
Deler av portrettarkivet etter firmaet Hugo Wickman
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post