Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Thor Wiborg ?
 
  Biografi/historikk: Tegner og pressefotograf fra 1930. Sønn av Axel Q. Wiborg.

Virkested:
1930-0000:
  Kilder: Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotoarkivet ved Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post