Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Kristen Westjordet 1943-
 
  Biografi/historikk: Gikk i lære hos fotograf Carl Normann på Hamar. Etter endt læretid startet han egen fotoforretning og atelier i Bø i Telemark i 1969. I 1972 flyttet han til Elverum og etablerte seg som fotograf der, etterhvert utvidet med filialer på Hamar og på Rena

Virkested:
1969-1972: Bø i Telemark
1972-0000: Elverum, Hamar, Rena
  Kilder: Kilder:
Skjema sept.1992
Norsk fotografisk tidsskrift 74(1988) : 4, s. 8-10
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post