Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ellisif Rannveig Wessel 1866-1949
 
  Biografi/historikk: Født i Gausdal 14.07.1866, død 28.11.1949. Datter av distriktslege Wilhelm Jacobi Müller (7.5.1830-1908) og Hansine Pauline Ross (d. 23.8.1907), i 1866 gift med distrikts- og fylkeslege Andreas Bredal W. (1858-1940). De kom til Syd-Varanger i 1886 og virket der resten av livet. Begge ble kjent for sin radikale holdning, sine store politiske og humanitære interesser og sitt arbeide for å bedre arbeidernes kår i Nord-Norge. Hun var en dyktig fotograf, begynte å fotografere allerede i 1890 og tok en mengde bilder av landskaper, samenes liv og arbeidernes boligforhold, arbeidere i virksomhet, politiske demonstrasjoner m.m. Platene hennes som hadde vært evakuert til Bjørnvatn, gikk opp i flammer i 1944, men en del av hennes bilder finnes i Finmarksbiblioteket og i Arbeiderbevegelsens Arkiv. "Foto Edvardsen & Co." i Kirkenes har i samarbeid med medlemmer av Sør-Varanger Kulturstyre samlet inn en vesentlig del av hennes bilder og reprodusert dem. UBBs har endel av hennes folkelivs- og landskapsbilder fra Syd-Varanger, kopiert etter en lysbildeserie som ble funnet på en gammel skole i Bergen. Sommeren 1978 var endel av hennes bilder samtidig med på to forskjellige utstillinger i Oslo, den ene på Etnografisk Museum.

Virkested:
1895-1910: Sør-Varanger
1890-1920 ca: Kirkenes
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Sørensen, Svein H.: Fotografiets historie i Sør-Varanger. Sør-Varanger Museum, 1992
Wikan, Steinar: Ellisif Wessel - en revolusjonær fotograf. Ottar 4/84
Finnmarken 12.11.1993
Bentsen, Carl Johan: Ellisif Wessel, Menneske og miljø, Årbok for Nord-Troms, 1988
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotografier etter Ellisif Wessel
     Finmarksbibliotekets fotosamling
     Fotoarkivet ved Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek
     Fotografier etter Ellisif Wessel (ved fagenhet for samisk etnografi)
     Bildesamlingen, Norsk folkemuseum
     Fylkeskonservatoren i Hordaland, Institusjonssamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post