Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Jacob Christian Lerche Dahl Wesenberg 1869-?
 
  Biografi/historikk: Født i Larvik 09.10.1869. Sønn av Peter Sellechen Broch W. (1833-98) og Helene Marie Hedevig Dahl (1835-1908), gift 23.4.1898 med Martha Isabella Lind (15 7.1876-), datter av agent Andreas Mathias Sylow L. og Nathalie Charlotte Maria Michelsen. Var et par år fotograf i Halden, ble så agent, reisende, disponent, tobakkshandler og grosserer.

Virkested:
1880-1890 ca: Halden
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post