Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Rosa Venstrøm 1884-0000
 
  Biografi/historikk: Født 01.03.1884 i Sverige. Forretningen opphørte 1916 og hun reiste til USA.

Virkested:
1903 ca-1916: Narvik
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge, De forente stater (USA),
 
 
  Arkiv/samling:
     Narvik biblioteks fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post