Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Lars Theodor Egil Wennberg 1883-1962
 
  Biografi/historikk: Født 07.03.1883 i Tromsø, død 25.09.1962 i New Westmister, BC, Canada. Sønn av fotograf Johan Henrik Wennberg. Gift med Agnes Marie Bendiksen (1889-1938). Overtok bortimot 1914 farens firma i Tromsø og dannet sammen med Chr. Hansen og Margot Hagerup en "gruppe" med felles priser for å unngå uvettig konkurranse. Emigrerte med sin familie først til New York, flyttet senere til Canada.

Virkested:
1914 ca-1918 ca: Tromsø; Storgaden 62
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Upublisert materiale i Preus museum (2010), (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Skånland museums fotosamling
     Sør-Senja museums fotosamling
     Billedsamlinga fra Kåfjord før 1945
     Nord-Troms museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post