Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Thorleif Wardenær 1897-1990
 
  Biografi/historikk: Født 11.04.1897, død 07.11.1990. Tok svennebrev 1922 hos Wilse, etter å ha vært der i ca 12 år. Senere fikk han jobb i kortforlaget J.H. Küenholdt a/s som skulle fornye sin samling Norges-prospekter. Wardenær reiste land og strand rundt og fotograferte Norge nord til Steinkjer. Etter dette engasjementet begynte han for seg selv. Han etablerte seg som fotograf i Kristiania i 1918, med atelier i Steenstrupsgate 15. I 1923 fikk han lokaler i Stortingsgaten 16 (Casino-gården). I alle år fram til krigen fotograferte han på teatrene, og mange kjente skuespillere oppsøkte ham på atelieret for å bli portrettert. Også stillbilder til norske filmer var han borti. Wardenær ble en pioner innen teaterfotografering. Han gikk bort fra magnesiumsbombene og brukte bare teatrets lys kombinert med et par fotolamper. På denne tiden begynte han også med fargelegging. I 1942 jaget tyskerne ham ut fra Casinogården. De ville selv ha lokalene. Han overtok da det gamle og velkjente atelieret til Selmer Norland, Torvet 11 (Elephantapotekets gård på Stortorvet). Gården ble revet i 1972 for å gi plass til Christiania Glasmagasins utvidelse. For å redde Wardenærs samling for ettertiden, ble platesamlingen innkjøpt av Oslo Bymuseum. Samlingen anslås å bestå av 30.- 40.000 glassplater. Det er en ren portrettsamling. 38 håndskrevne protokoller fra 1919-1969 fulgte med samlingen. Arkivene fra de tre siste årene atelieret eksisterte ble overtatt av Odd Hald i Bogstadveien, slik at kundene kunne få etterbestilt kopier. Utstyret fra atelier og mørkerom kjøpte fagskolen i Trondheim. Mye var svært bra, blant annet flere gamle kameraer. Endel ble forært Norsk Teknisk Museum, utstillingskassene bl.a.
2003 ble arkivet overført til Oslo Byarkiv. Medlem av Oslo Kamera Klubb fra 1927.

Virkested:
1942-1971: Oslo; Torvet 11
1923-1942: Oslo: Stortingsgaten 16
1918-1923: Oslo: Steenstrupsgate 15
  Kilder: Kilder:

Norsk fotografisk tidsskrift 33(1947) : 3, s. 42 (50 år)
Fotografi 14(1981) : 1, s. 59-61
Wichstrøm, Anne. Oslo Bymuseum, 1989
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Svinningen, Tone. Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! 8 (2002)
Upublisert materiale i Preus museum (2012), (2013)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Thorleif Wardenær
     Det Norske Teatrets fotoarkiv
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post