Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Leiv Våge 1916-1988
 
  Biografi/historikk: Født i Høyland 23.05.1916, død i 1988. Sønn av lærer Andreas Våge og Gunhild Nedrebø. Gift med Louise Hana, datter av Sigurd og Alice Hana. 3 sønner og 2 døtre. Utlært hos fotografmester Hakon Johannessen i Stavanger. Sv.brev 1948, håndv.brev 1954. Har gjennomgått Norges Fotografforbunds fagskole i Trondheim. Har foretatt studiereise til England. Spesiale: Portrett, barn og reklame. Startet i 1948 egen forretning i Sandnes. Vant i 1948 Nerliens stipend.

Virkested:
1948-1983: Sandnes
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norsk fotografisk tidsskrift 74(1988) : 2, s. 23 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post