Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ragnvald Væring 1884-1960
 
  Biografi/historikk: Født i Sandsvær 01.07.1884, død i Oslo 07.03.1960. Sønn av Alf V.(27.5.1863-4.4.1912) og Jørgine Fredriksen. Het Fredriksen til like etter farfarens død i 1906, da foreldrene ikke var gift.Gift 3 ganger, 1) med Borghild Føllingstad, 2) med Elly Fjeld, 3) i 1926 med fotograf Sofie Betzonich, f. Johnsen, datter av Mariken og Stian J., enke etter fotograf Geo B. Vokste opp hos farfaren fotograf Olaf V. og hans datter Ragnhild, gikk i lære i firmaet og hadde allerede før farfarens død en sterk posisjon i dette. Da Ragnhild V. arvet firmaet i 1906 ble han medarbeider og tok samtidig navnet Væring. Etter at Ragnhild giftet seg med Karl Teigen i 1907 ble firmaet ledet av Væring og Teigen i fellesskap, og kunstfotograferingen fortsatte. I 1936 gikk Teigen ut av firmaet da samarbeidet ikke var så godt, og startet sitt eget firma. Væring fortsatte alene, og ved hans død i 1960 ble firmaet overtatt av Per Petersson, som hadde vært hans assistent i flere år. Ragnvald V. utga en bok på Gyldendal med Edvard Munchs selvportretter. Han var viseformann i Norske Fotografers Landsforbund og formann i Oslo Krets. Medlem av forskjellige juryer. Firmaets tidlige glassplater av norske maleres arbeider skal være lagret ukatalogisert i Nasjonalgalleriets kjeller, De platene som har bygningshistorisk og antikvarisk interesse beror hos RA, negativer av byhistorisk interesse i OB. Per Petersson oppgir i 1987 at samlingen oppbevares i kjellerlokale i Statens Kunstakademi, Oslo.

Virkested:
1906 -1915: Oslo; Akersgt. 57
1920 -1960: Oslo; Karl Joh. gt. 2
1906-1960: Oslo
1915 -1920: Oslo; Pilestrædet 21
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fotografisk tidsskrift 33(1947) : 11/12, s. 164, 167
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter O. Væring, R. Væring og P. Petersson
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Nasjonalgalleriets samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post