Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
J. H. Vogt ?
 
  Biografi/historikk: 06.05.1983 opplyser Leif Andressen ved Norsk Lokalhistorisk Institutt: Ved biblioteket i Moss skal det oppbevares en fotosamling etter en Vogt (amatørfotograf). Samlingen er overdradd til biblioteket. Materialet består vesentlig av papirkopier i album. Bilder fra perioden ca 1920-1950/60. Bilder av bl.a. 17. mai tog i Moss fra forskjellige år.

Virkested:
1920 ca-1960 ca: Moss
  Kilder: Kilder:
Moss Avis 29.12.1988 og 30.12.1988
Leif Andressen, 1983
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotografier i album, J. H. Vogt
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post