Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Andreas Vodahl 1880-1974
 
  Biografi/historikk: Født 30.10.1880, død 16.01.1974. Eksamen i 1902 fra ingeniørlinjen (bygningsingeniør) ved Trondhjems tekniske læreanstalt. 1903-04 landmåler ved Erie Railroad, New Jersey, USA. Fra 1904 ingeniør hos George F. Hardy, Conculting Engineer, Broadway, New York, USA. Deretter ansatt i flere år ved The Riordan Paper Mills, Hawkesbury, Ontario, Kanada. Deretter arbeidet han som leder av konstruksjonskontoret til Chile Exploration Co. i Chiquamata. Fra 19.09.1916 ansatt som ingeniør ved A/S Tyssefaldene/DNN. Formann i Hardanger tekniske forening 1920, 1929-30 og 1938-45. Distriktsingeniør ved Finnmarkskontoret i Honningsvåg 1946-47. Brev av 4.10.1974 fra Norsk Teknisk Museum til Norsk kulturråd: Ingeniør Andreas Vodahls samling. Hittil registrert 570 negativer fra gjenreisningen av Finnmark etter 2. verdenskrig. Det gjenstår et lignende antall negativer, stort sett fra utbygningen av Tyssefallene.

Virkested:
Odda
Tyssedal
Honningsvåg
  Kilder: Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotografier etter Anders Vodahl
     Fotosamlinga ved Odda bibliotek
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post