Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Alfred Vikør 1897-1972
 
  Biografi/historikk: Født i Norheimsund 17.07.1897, død 19.11.1972. Sønn av Ola Larsson Vikør og Anna Olsdotter Børve. Gift 1932 med Ester Høiland fra Stavanger. 2 sønner. Vikør var først butikksvenn hos sin far noen år etter konfirmasjonen. I 1915 drog han til Tyssedal og ble først maskinist, senere brettvakt på stasjonen til Tyssefallene. I 1918 kom han hjem lungesyk. Var hjemme til 1919, da han begynte som sjåfør på en nystartet bilrute Norheimsund-Trengereid. Da han ble lungesyk igjen i 1930 var han en tid på Lyster Sanatorium. Frisk igjen startet han som fotograf i Norheimsund etter et kurs i retusjering i Stavanger. I Jørgen Vikørs fotobedrift (etablert i 1923) tilegnet han seg mye av fotokunsten. I 1932 startet han eget firma under navnet "Alfred Vikør. Fotografisk Atelier". Men høsten 1932 brant hele Norheimsund sentrum opp, inkludert huset hvor Alfred Vikør både bodde og hadde atelier. Samme år fikk han leie et gammelt hus, som hadde stått tomt en tid. Her arbeidet han til 1954, da huset ble revet. Alfred Vikør bygget da eget hus og flyttet inn i 1954. Han var en meget dyktig fotograf, både portrett- og landskapsfotograf. Han drev sin forretning til han var 75 år, da han plutselig døde av hjerneblødning. Ingen av de to sønnene ville overta forretningen. Huset ble derfor solgt og enken flyttet til Stavanger, der sønnen hadde kjøpt seg eiendom.

Virkested:
1932-1972: Norheimsund
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post