Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
William Dobson Valentine 1844-1907
 
  Biografi/historikk: Skotsk fotograf, sønn av fotograf James Valentine (1815-79). Ansatt i farens firma i Dundee, overtok det ved farens død i 1879 sammen med broren George. Kom til Norge første gang i 1890, og tok en lang rekke landskapsbilder her i landet, ifølge firmaets håndskrevne protokoll ca.l.000. Alle Norges-platene ble ødelagt i 1961. Bildene ble signert "J.V.". Endel av dem ble utgitt i eget album av "Bruns Boghandels Forlag" i Trondhjem. De ble også solgt av andre fotografer i Norge, f. eks. Eilert Dahl i Molde, som solgte dem sammen med sine egne landskapsbilder i den turisthandelen han drev om sommeren.

Virkested:
1890-0000: Fl. st. i Norge
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog, Oslo Kunstforening, 1989
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet!, 2000
 
Nasjonalitet: Storbritannia
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotografsamlingen (FA-samlingen, Nasjonalbiblioteket)
     Aalesunds Museums billedsamling
     Bildesamlingen, Norsk folkemuseum
     Robert Meyers samling / The Robert Meyer Collection
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post