Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Aksel Ferdinand Uppmann 1886-1963
 
  Biografi/historikk: Født i Holmedal, Sverige 26.02.1886, død 1963. Ansatt i Tidens Tegn. Har neppe virket som atelierfotograf.

Virkested:
1925 ca: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge, Sverige,
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post