Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Henning Heyerdahl Tønsberg 1875-1936
 
  Biografi/historikk: Født i Kristiania 09.03.1875, død i Eidsvoll 07.10.1936. Sønn av boktrykker Henning Bødker T. og Johanne Marie Louise Heyerdahl. Gift i Kristiania 29.8.1903 med Asta Schøttelvig, født i Svelvik 8.1.1876, død i Oslo 14.5.1949, datter av skibsfører Jørgen Reinhardt S. og Alette Hilden. Cand.pharm 1898, deretter apoteker i Levanger, Bergen og Christiania, fra 1922 i Kongsberg og fra 1933 i Eidsvoll.

Amatørfotograf, apoteker, tindebestiger og turistforfatter;
Henning Tønsberg var en dyktig amatørfotograf, med en enestående interesse for natur og kulturhistorie. Med sitt kamera fanget han motiv fra så vel den norske fjellheimen, til ulike kulturminner og deres plass i landskapet. Hans bilder av norske fjelltopper har blitt viden kjent også utenfor landets grenser, både via utstillinger, men også via lysbildeforedrag og turistforeningens årbøker. Tønsberg var også kjent for sine bilder fra Kongsberg Sølvverk, der han jobbet som bestyrer ved apoteket Sølvkronen i perioden 1922-1933.

Med sin bakgrunn som tindebestiger fra året 1900, ble han den første formann i Norsk Tindeklub ved stiftelsen i 1908. Klatretradisjonene har gått i arv over flere slektsledd. Hans far omkom ved en tragisk ulykke på Store Skagastølstind i 1881, og hans sønn Henning Tønsberg jr. var både en aktiv fjellklatrer og skiløper. Også barnebarna har ført tindetradisjonene videre. I dag omtales Tønsberg som en av pionerene innen norsk tindesport.

Henning Tønsberg fikk være med å vardesette kjente topper i Nord-Norge som Husbyviktind, Piggtind, Krokhammertind og Madslitind. I alt deltok han i 12 førstebestigninger og nye ruter, 5 i Sør-Norge og 7 i Nord-Norge.

Virkested:
1922-1933: Kongsberg
1914: U. st.
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Laagendalsposten 28.05.1993
Med kamera og klatretau i sølvgruvene. Henning Tønsbergs fotografier fra Kongsberg Sølvverks gruver og kulturlandskap. Katalog til særutstilling i Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg, 3. juni-30. september 1993.
Nasjonalbiblioteket, Fotoarkivet
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Henning Tønsberg og Henning Tønsberg jr.
     Norsk Bergverksmuseum - historisk samling
     Norsk Bergverksmuseum - dokumentasjon av bergverk
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post